logo

Grensoverschrijdende spoorverbindingen

De rails liggen er soms al decennia, maar het verbeteren van de verbindingen kan wel “eeuwen” duren en gaat velen te langzaam. Getuige de voorbeelden Enschede – Münster/Dortmund, Groningen – Bremen en Hengelo – Bad Bentheim/Bielefeld. Talloze barrières staan constructieve grensoverschrijdende samenwerking in de weg: gebrek aan bestuurlijk-politieke steun, technische verschillen tussen de treinsystemen, noodzakelijke EU-aanbestedingen, andere prioriteiten bij nationale en regionale overheden en bekostigingsvraagstukken.

Als dagvoorzitter mocht ik de viering van het tienjarig bestaan van de spoorlijn Enschede-Münster invullen. Het proces van de totstandkoming van Hengelo-Bad Bentheim heb ik actief begeleid. Op termijn rijdt de trein van Hengelo zelfs naar Bielefeld.

Om een dergelijk resultaat te bereiken is veel energie, kennis en doorzettingsvermogen nodig. Intensief grensoverschrijdend overleg met ministeries en provincies, en samenwerking over de landsgrens, ook binnen Duitsland, tussen Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Een proces van lange adem. Maar wel met als uiteindelijk resultaat dat de trein grensoverschrijdend rijdt!

Client:Provincie Overijssel, Regio Twente, LNVG Niedersachsen
Date:januari 13, 2014